Miljöpolicy 

Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning och hitta nya mer miljövänliga alternativ samt minimera transporter:

• Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

• Vi försöker minimera antalet resor.

• Inom transporter så försöker vi samla ihop till större samtidiga inköp.

• Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

• Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

• Vi minskar miljöpåverkan genom användning av digitala tjänster:

Produktinformation – allt visas digitalt, vi använder inga broschyrer i pappersformat.
Fakturering – 100% av våra kundfakturor skickas elektroniskt.